Royalty free clipart, illustrations and vectors in categories by illustAC

Tải xuống đồ họa vector cổ phiếu miễn phí

Với hàng triệu clipart và đồ họa vector miễn phí có sẵn và nhiều đồ họa khác được thêm vào hàng ngày bởi những người sáng tạo của chúng tôi trên toàn thế giới, bạn chắc chắn có thể tìm được clipart chất lượng cao trên illustAC cho các dự án thương mại và cá nhân tiếp theo của mình.

Đăng ký ngay
Hình minh họa từ ACworks
Hoa
Khác
Moe

Bạn đang tìm kiếm các hình ảnh minh họa và clipart miễn phí bắt mắt có thể được sử dụng hợp pháp cho cả các dự án thương mại và cá nhân tiếp theo của bạn? Với hàng triệu hình ảnh có sẵn và nhiều hình ảnh khác được thêm vào hàng ngày bởi những người sáng tạo của chúng tôi, illustAC sẽ là một lựa chọn đúng đắn cho bạn. Khám phá các danh mục và bộ sưu tập của illustAC, bạn chắc chắn có thể tìm thấy những hình ảnh phù hợp mà bạn cần trong vài phút.

Khám phá thêm từ photoAC

Xem tất cả

Khám phá thêm từ silhouetteAC

Xem tất cả
Hoa

Khám phá thêm từ templateAC

Xem tất cả

Câu hỏi thường gặp về clipart chứng khoán miễn phí trên illustAC

Câu hỏi 1: Làm cách nào để tôi có thể sử dụng đồ họa vector, minh họa và đồ họa vector miễn phí được tải xuống từ illustAC cho các dự án thương mại?

Nếu bạn muốn sử dụng tài nguyên của chúng tôi trong các sản phẩm để bán, bạn phải đảm bảo rằng đây không phải là những yếu tố chính của thiết kế.

Ví dụ: bạn không thể bán áo thun, cốc, vải thun, lịch, vân vân, nếu những thứ này có hình ảnh từ các trang web của chúng tôi làm yếu tố chính của thiết kế.

Điều này có nghĩa là bạn phải sử dụng thiết kế của riêng mình hoặc thiết kế của bên thứ ba để tạo ra các yếu tố chính của bố cục và sử dụng hình ảnh trên trang web của chúng tôi làm hình nền hoặc yếu tố phụ.

Nếu nhiều hình ảnh trên trang web của chúng tôi được sử dụng để tạo thiết kế, tất cả những hình ảnh này sẽ được coi là yếu tố chính, vì chúng đều thuộc về trang web của chúng tôi.

Xin lưu ý rằng quy tắc này áp dụng cho cả người dùng miễn phí và cao cấp.

Câu 2: Sự khác nhau giữa nguyên tố chính và nguyên tố phụ?

Yếu tố chính

Hình ảnh được sử dụng làm yếu tố chính khi tài nguyên được sử dụng trong một sản phẩm (vật lý hoặc kỹ thuật số) vì nó đã được tải xuống từ trang web của chúng tôi mà không có bất kỳ thay đổi nào được áp dụng cho thiết kế.

Nó cũng sẽ được coi là yếu tố chính khi những thay đổi nhỏ được áp dụng cho thiết kế, như thay đổi màu sắc hoặc hướng.

Nếu bạn thêm các yếu tố khác do chính bạn hoặc bên thứ ba tạo ra, chẳng hạn như các chi tiết nhỏ hoặc thêm / thay đổi văn bản, nhưng thiết kế từ các trang web của chúng tôi vẫn là yếu tố có trọng lượng hơn trong thành phần cuối cùng, có nghĩa là nó thu hút sự chú ý trước các phần khác trên thiết kế, điều này vẫn sẽ được hiểu là yếu tố chính.

Nếu bạn thêm các yếu tố khác do chính bạn hoặc bên thứ ba tạo ra, chẳng hạn như các chi tiết nhỏ hoặc thêm / thay đổi văn bản, nhưng thiết kế từ các trang web của chúng tôi vẫn là yếu tố có trọng lượng hơn trong thành phần cuối cùng, có nghĩa là nó thu hút sự chú ý trước các phần khác trên thiết kế, điều này vẫn sẽ được hiểu là yếu tố chính.

Yếu tố phụ

Tài nguyên ACworks được sử dụng như các yếu tố phụ khi các yếu tố khác, không phải từ các trang web của chúng tôi, được thêm vào thành phần cuối cùng và trở nên quan trọng hơn tài nguyên từ ACworks.

Xin lưu ý rằng việc sử dụng nhiều hình ảnh từ các trang web của chúng tôi cũng được coi là yếu tố chính, vì vậy bạn cần thêm các thiết kế khác do chính bạn hoặc bên thứ ba tạo ra.

Nếu bạn muốn sử dụng nền từ các trang web của chúng tôi để thêm các yếu tố khác lên trên, chẳng hạn như thông điệp trong một kiểu chữ lạ mắt, xin lưu ý rằng bạn phải chọn nền có trọng lượng nhỏ hơn văn bản bạn thêm vào, như màu nước hoặc nền trừu tượng.

Nếu bạn chọn nền với khung hoa hoặc hình minh họa và chỉ thay đổi văn bản thì sẽ không đủ.

Hoa văn không thể được sử dụng để tạo ra các sản phẩm như quần áo, sổ tay hoặc giấy gói, nếu chúng được sử dụng cho mục đích thương mại, vì chúng được coi là các yếu tố chính. Bạn sẽ cần tạo một mẫu mới, thêm các yếu tố khác không có từ các trang web của chúng tôi vào thiết kế.

Câu hỏi 3: Tôi có thể sử dụng đồ họa clipart và vector được tải xuống từ illustAC làm yếu tố chính cho các dự án thương mại của mình không?

Cần có giấy phép bổ sung nếu bạn muốn sử dụng đồ họa clipart và vector được tải xuống từ các trang web của chúng tôi trong thiết kế của bạn làm yếu tố chính cho mục đích thương mại. Chỉ những hình ảnh từ người tạo có tên ACworks mới cho phép bạn có thêm giấy phép. Để mua thêm giấy phép, trước tiên tài khoản của bạn phải là tài khoản trả phí. Khi bạn mua thêm giấy phép của một hình ảnh, bạn có thể sử dụng hình ảnh đó mà không bị giới hạn về thời gian sử dụng và số lượng dự án.

Để tìm kiếm hình ảnh từ trình tạo ACworks, bạn có thể tham khảo AC-collection hoặc sử dụng chức năng lọc theo tên của người tạo sau khi tìm kiếm.

Đi tới Trang trợ giúp >>>

Brief intro about vector images and free stock clipart and illustrations

Vector images are 2D digital images used in graphic design and involve bold, striking colors like logos and printed graphics. A vector image can be various, mostly EPS, SVG, AI or PDF. illustAC is one of the best websites to get the free vector images that you can use for both your personal and professional purposes.

Whereas, Clipart are defined as the type of graphic art. Its pieces are pre-made images that are used to illustrate any medium. As of today's date, free clipart are used widely and come in various forms, both electronic and printed. However, primarily free clipart created, distributed, and used today are in digital format. Different artists make it to adjust different categories like people, animals, school, etc., to insert in a document.

Free clipart can be presented in one of two graphic formats: vector and raster. You can even create desktop wallpaper, collages, websites using free clipart images. Likewise, they are also used in designing advertising posters, calendars, booklets, etc. Sometimes stock photos are not quite suitable to use in a particular project. Using free clipart depicts the subject being made more cartoonist and, therefore, universal. So, it makes it easier to include in the project. Unlike the stock photos of a rectangular shape, a clipart can also be fitted in text. Many forms allow designers to create more compelling and attractive images that pleases audiences.

An illustration is defined as a decoration, interpretation, or visual explanation of a text, concept or process, designed for integration in print and digital, published media like posters, flyers, magazines, video games, films, teaching materials, animations, etc. For free illustrations, illustAC is the right place that provides you with high-quality royalty-free stock illustrations images.

If you are searching for such eye-catching vectors and stock images of free clipart, illustrations, and free vectors, then illustAC is your right place. illustAC has provided thousands of royalty-free, high-quality images of vectors, free clipart and, free illustrations. IllustAC is a trustworthy website as it's to date, registered users are over seven million. It also offers you the search through image option for your ease. If you are still unable to find what you were searching for then, illustAC has given you the search filter through which you can get the required shape, size, and colors images of vectors, clipart, and illustrations you want within seconds or minutes.

How to create excellent and trendy clipart, vectors, and illustrations?

Step up your free clipart, free illustrations and free vector images by making the right choice of color, theme, style, and other things. Color plays an essential role in pleasing your clients or customers with clipart, free illustrations, and vector images. You can create good free clipart, vectors, and illustrations only if the choice of color is right. You can make your free clipart, illustrations, and vector images good and trendy by choosing the colors that people are more attracted to. Or you can also do the survey or see your competitors' choice of free clipart, free vector images and free illustrations that have gotten massive attention from the public. After doing this, you will know what colors you should add in your free clipart, free vector images or free illustrations while creating them.

You also need to be careful while selecting the elements while creating them, like making the elements that match your website content or your business product. Also, people will only use or download your free vector images free illustrations for free clipart if they are of high quality and style; colors are also well managed. Your audiences should be satisfied with your free clipart, free vector images and free illustrations.

Therefore, while creating free vector images and illustrations, you should properly manage shape, size, color, and elements that easily allure audiences. Making sure of these things investing your little time will surely pay off and also increase people's engagement in your websites and help you promote your brand.

Popular free vectors, clipart and illustrations images from illustAC

If you are searching for those images of free vectors, illustrations, and clipart that can quickly get people's attention, then illustAC is your right destination. illustAC has provided various free vector, clipart and illustration images to their audiences to date. Some of the most popular stock images of vectors, clipart, and illustrations are mentioned below:

  • People Images

illustAC has all kinds of people's images, clipart, free vectors, and illustrations from childhood to old age like a baby going to school, business personalities, house workers, children playing, crazy people, happy people, sad people, crowds, and many more. You can get the same kind of people's images that you want from illustAC within seconds or minutes.

For your ease, it has also offered you the search through image and search filter option that gives you the required shape, size, colors, images of people, clipart, vectors, and illustrations you want. You can download it by clicking the picture, and the download button appears. After this, you are ready to use any free vector images, clipart and illustrations of people for your personal and professional use.

  • Seasons Images

You can find all four types of seasons, images of free vectors, free clipart and free illustrations and can use them. Whether it's summer, winter, autumn or spring, illustAC has every single type of high-quality clipart, vectors, and illustrations free images. Whether you want images for summer, free clipart, vectors, and free illustrations like sun images, hello summer images, ice cream, beach images, drinks, and children enjoying swimming pools, ilustAC provides whatever you want.

Autumn is the season that transforms summer into winter. It is the windiest season. illustAC has provided every single image representing autumn-like trees with orange leaves, roads with fallen leaves, and so on.

We all know spring is the season when flowers bloom and trees begin to reproduce. You can see greenery all around you. Like spring is a happy season, you can find every single image of clipart, vectors, and illustrations that represents this season. Like butterflies, sunny days, flowers all around gardens, hello spring cards images, and many more.

Winter is the coldest season of the year. illustAC has provided you with the high-quality images stock of free clipart, free vectors, and free illustrations that represent this season. illsutAC has images like hello winter cards, snow, children enjoying the snow. You need to download and use them for your personal and professional use.

  • Business Images

Don't worry if you want business images because ilustAC has stock photos of business vectors, clipart and illustrations. You can download them for free. To make your websites content, flyers or leaflets design, printing etc., related to business attractive and appealing, try using business vectors, clipart, and illustration images of illustAC.

Only having text will make your content, printing, flyers or leaflets about business look dull. So, choose illustAC; it provides all types of business-related high-quality images for free then why think twice, choose illustAC right away.

  • Food Images

If you search for high-quality food images of free clipart, vectors, and illustrations, then illustAC is your right destination. They have every type of food representing clipart, vectors, and illustrations. To make your food advertisements flyers or leaflets, websites content, make look pleasing to your customers, try using high-quality food images that can allure people easily.

illustAC has made their food clipart and illustrations images keeping the fact in mind, that picture has thousands of words in it and can connect hundreds of meaning. So, don't hesitate and use high-quality free food images, clipart, free vector images, and free illustrations that can surely please your customers to visit your restaurant or hotel once at least.

  • Icons Images

As we know, it is the growing world of the internet, computers and mobile phones. You can find every icon, free vectors, free clipart, image from ilustAC. Some examples of icons, clipart, illustrations, and free vectors images of ilustAC are telephone icon, cloud icon, email icon, laptop icon, wifi icon, and many more.

There are various images of free clipart, free vectors, and illustrations from illustAC like flowers images, textures images, sports images, medical images, beauty/fashion images, education images, transportation images, animals images, stationery images, brushes images, new years card's images, and many more. If you want any types of free clipart, vectors, and illustrations, then look at illustAC.

  • How to use free vectors, clipart, and illustrations effectively and creatively?

Free clipart, free vector images, and free illustrations play an important role in making your websites, printings, content, flyers, and leaflets look appealing and help promote your business. They are mainly used for increasing people's involvement in your websites. But, it can only help you, allure people, when the images of vectors, illustrations, and clipart images are chosen rightly in the right place. You can use your clipart, vectors, and illustrations to promote and brand your business product and services.

Thus, illustAC is where you can find high-quality royalty-free illustrations, free clipart and free vector images. It also offers you the search through image option for your ease. If you cannot find the right free clipart free vector images, then illustAC has given the search through filter option from where you can find the required size, shape, and colors you want. The download process is way too easy. Just click the picture you wish to see the download button, and you are ready to use them for personal and professional purposes. So, don't worry when illustAC is here.

  • For Graphic Design

Graphic design is the art of combining words and pictures to convey ideas, opinions, and information. It is done with the help of art professionals called graphic designers who serve in advertising and marketing. Graphic designers create visual works to sell products, raise awareness about issues, and promote your business products and services.

Free clipart, free vector images, and free illustration images, created to satisfy various needs and be sold to as many customers as possible, can help a graphic designer pack a punch, especially if you manage to make them exciting and original. Enlarging, cropping, distorting, adding elements and playing with these free clipart, free illustration, and free vector images is an excellent way of making a striking graphic design. Image is more effective and represents a specific subject that the text refers to and controls tone and humor.

Likewise, free illustration free vector images are more effective at communicating more abstract concepts and adding personality and color to a design. Always make your images of free vectors, free clipart, and free illustrations match with the content, both visually and as well as meaning wise. It is a way to approach that continues to influence graphic design today, especially in flyers or leaflets, magazines, etc.

To produce an excellent graphic design, you need to arrange all the elements like colors, images of free vectors, and free illustrations in a way that brings them into dialogue with each other. We make the elements on the page are mostly text and images of free clipart, free vectors, and free illustrations. The right type of images of free clipart, vectors, and illustrations for your graphic design is essential to combine with the content and how it affects the message. For that, you should always know the context in which the image of free clipart, free illustrations and free vector images will be used and relate to other visual elements around it.

Stock images of free clipart, illustrations, and vectors are easy to hold off, cost little, and though seeing increasing use by private individuals, are mainly bought by firms for professional use. Stock images of free illustrations and free clipart are used, unaltered or retouched, in communication by many firms as part of their visual strategies. Therefore, it's important to be judicious in choosing a stock image of free clipart, free vectors, and free illustrations for your communications with the public.

  • For UI Design

We all know that graphics add a pinch of style and creativity to an interface, printed items or branded stuff. In a world of competition, it's essential to stand out. Otherwise, people will not even try your product without understanding its benefits. By the way, that is the reason that big companies use free illustrations, free vectors, and free clipart as hero images for their blog, articles, review, and so on. People perceive images faster than words.

That's neither good nor bad; it is the fact that designers can use it to increase the visual performance of web or mobile layouts. Generally, people have broad abilities to perceive visible marks, recognize and proceed data even transform in images of a high level of abstraction.

So level up your website's content by using high-quality free vectors images, free illustrations, and free clipart from illustAC.

  • For Marketing

Marketing is more than just simply conveying the message to your customers. Hence using free clipart, free vector images, free illustrations in your business websites, content, or ads is the best way to market. We all know seeing a picture or breathtaking photos stick in our head more efficiently and for a longer time than reading a text does as old sayings as images hold thousands of words in it and spread your message quickly. So, try using the colors like red oranges that are easily visible and attract people in your free clipart, free illustrations, and free vector images.

While printing information about your business, newly opened hotel, products, wisely use the clipart, free vectors, and free illustrations images that allure the audiences immediately. Only having text in your printing makes it dull and demotes your business. You should also regularly share free clipart, free illustrations, and free vector images to your social media.

Social media platforms like Instagram, Twitter, Facebook, etc., are the best to market your business product and services. Social media helps you reach a large audience and helps spread your message faster. You can find the right free clipart, free illustrations and free vector images on illustAC you want within seconds or minutes. So, use such high-quality royalty-free clipart, free vector images, and free illustrations to promote your business. Share your personal information on your social media about creating free vectors images, free illustrations, and free clipart and using them for business or personal purposes that will make the audiences feel attached to your brand.